Zespół Szkół Zawodowych nr 3

w Starachowicach

 

27-200 Starachowice ul. Szkolna 10 tel. (041) 274 72 52

 e-mail: sekretariat@zsz3.net

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.08.2019 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 12 września 2017 r. o numerze RPSW.08.05.01-26-0033/17-00.

W ramach projektu uczniowie klas II i III szkoły zawodowej będą uczestniczyli w kursach i szkoleniach :

1. Język niemiecki zawodowy

2. Kurs prawo jazdy

3. Kurs spawacza MAG

4. Diagnostyka pojazdów BOSCH

5. Kurs operatora wózków widłowych

6. Kurs operatora koparkoładowarki

7. Kurs wizażu i stylizacji paznokci

8. Kurs barmański I stopnia

 

24 uczniów będzie mogło odbyć staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem

DZIAŁANIA:

Nabycie przez uczniów kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców

Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych

Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu

Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 593 628,80 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 354 584,48 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 152 282,32 ZŁ