Rekrutacja na rok szkolny

2018/2019 Wkrótce aktualizacja!

 

 
str. główna

nasze szkoły

rekrutacja

galeria
aktualności
nauczyciele
 
 historia
 wykaz zawodów
szkolne dokumenty
egzamin zawodowy

matura

  LICEUM ZAOCZNE  I WIECZOROWE
 
przetargi
linki
dojazd
pogoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły (tel. 41 274 72 52)

Rekrutacja  rozpoczyna się 14.05.2018 r. Zgodnie z harmonogramem elektronicznego naboru uczniów prowadzonego przez Powiat Starachowicki.

 WYKAZ ZAWODÓW

Niżej wymienione dokumenty kandydaci składają wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ulicy Szkolnej 10
w godzinach od 8.00 do 14.00 :

  1. Podanie + 3 zdjęcia+ numer pesel.
  2. Kartę zdrowia.
  3. Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu / kopie ponumerowane i potwierdzone przez dyrektora /  od 22 czerwca 2018  do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15.00.
  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.
  2. Doręczanie przez kandydatów do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat od 22 do 26 czerwca 2018 r.
  3. Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur do 09 lipca 2018 r.
  4. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły do 10 lipca 2018 r.
  5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 09.07.2018 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu

W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich kandydat może otrzymać propozycję kształcenia się
w innym zawodzie.

O ostatecznym przyjęciu ucznia na praktykę do firmy MAN decyduje pracodawca po uprzednim przeprowadzeniu testów kompetencyjnych w siedzibie firmy. W przypadku nieprzyjęci na praktykę do firmy MAN szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w innym miejscu.

Kandydaci, w zawodach, w których nie będzie można rozpocząć kształcenia ze względu na małą liczbę chętnych, otrzymają propozycje kształcenia w innym zawodzie.

Aktualnie prowadzimy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

zobacz   WYKAZ ZAWODÓW

            Wymagane dokumenty:

 podanie (kliknij i pobierz wzór:

szkoła branżowa   

liceum ogólnokształcące dla dorosłych (forma zaoczna i  wieczorowa),    

sportowe liceum ogólnokształcące )