Sportowe Liceum Ogólnokształcące

27-200 Starachowice ul. Szkolna 10 tel. (041) 274 72 52

 e-mail: sekretariat@zsz3.net

 

                                                       

 

str. główna

nasze szkoły

rekrutacja

galeria
aktualności
nauczyciele
sport
 historia
  wykaz zawodów
szkolne dokumenty
egzamin zawodowy

matura

 
 
przetargi
linki
dojazd
pogoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 kwietnia 2019r. -- Sportowcy dla Sportowca - pomagamy Patrykowi

06 lutego 2019r. - stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Jakuba Kalisza z Liceum Sportowego

29 października 2018r. -- spotkanie z Romanem Kołtoniem

14 września 2018r. -- udział w European Rover Challenge

03 września 2017r. -- inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Liceum Sportowym

29  września 2017r. -- uroczyste ślubowanie klas I

04 września 2017r. -- rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Branżowej i Liceum Sportowym

01 września 2017r. -- uroczysta inauguracja Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w hotelu Senator

Wykaz podręczników do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

 

PARTNERZY SZKOŁY: JUVENTA STARACHOWICE, WISŁA KRAKÓW, WIKING STARACHOWICE

  ZSZ nr 3 wraz z Klubem Sportowym KKS JUVENTA prowadzi nabór do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego. Nasza oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjum chcących połączyć naukę w liceum ogólnokształcącym z rozwijaniem uzdolnień sportowych w dziedzinie piłki nożnej

  • szkoła prowadzona przez Starostwo Powiatowe  w Starachowicach,

  • o przyjecie do klasy I mogą ubiegać się uzdolnieni sportowo chłopcy zrzeszeni lub niezrzeszeni w klubach piłkarskich. (Podjęcie nauki w tej szkole  nie oznacza, że uczeń staje się zawodnikiem Juventy Starachowice. Może on reprezentować barwy dotychczasowego klubu),

  • szkoła realizuje program nauczania Liceum Ogólnokształcącego, a zajęcia sportowe  dostosowane  są   do planu lekcji,

  • szkoła zapewnia dożywianie oraz internat,

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski,  język angielski, matematyka, biologia  lub fizyka,

  •  zajęcia lekcyjne prowadzone przez nauczycieli - egzaminatorów OKE   o najwyższych kwalifikacjach zawodowych,

  • zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów piłki nożnej,

  • możliwość dodatkowych zajęć lekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców,

  • zajęcia lekcyjne w małych grupach uczniowskich. (15-20 uczniów).

ZAJĘCIA SPORTOWE NA SIŁOWNI WIKING I BASENIE W RAMACH LEKCJI !
 

MONITOROWANIE ROZWOJU I POSTĘPÓW SPORTOWYCH ZAPEWNIA KLUB PIŁKARSKI WISŁA KRAKÓW

Sportowe Liceum Ogólnokształcące to oferta edukacyjna skierowana do absolwentów gimnazjum, których pasją jest sport, a szczególnie piłka nożna. To oferta skierowana   do młodych ludzi, którzy trenują piłkę nożną w dowolnym klubie, ale też dla aktywnych sportowo, którzy pasjonują się tą dyscypliną sportu amatorsko i czynnie, nie uprawiają sportu.  SLO to możliwość wspólnej nauki i trenowania piłki nożnej bez konieczności zmiany barw klubowych ( uczeń będzie dalej zawodnikiem macierzystego klubu i wraz ze swoim klubem będzie brał udział w rozgrywkach piłkarskich. Nie ma obowiązku zmiany przynależności klubowej ). W planie nauki uczeń będzie realizował 10 godzin wychowania fizycznego,         w tym zajęcia na basenie, odnowę biologiczną i zajęcia na siłowni prowadzone przez specjalistów z klubu sportowego Wiking Starachowice. Wiking oferuje dostęp do najnowocześniejszego sprzętu do ćwiczeń i dobre przygotowanie fizyczne, co ogranicza ilość kontuzji.  Plan nauki będzie też obejmował naukę innych dyscyplin sportowych zgodnie  z podstawą programową liceum ogólnokształcącego oraz specjalistyczne treningi z piłki nożnej. Będziemy też starali się o odpowiedni poziom nauki. Klasa sportowa o profilu piłki nożnej będzie realizowała w zakresie rozszerzonym przedmioty: język polski, matematyka, język angielski i biologia, a większa liczba godzin wychowania fizycznego nie będzie odbywała się kosztem zmniejszenia ilości innych przedmiotów. Uczeń realizuje taką samą ilość przedmiotów ogólnokształcących jak w tradycyjnym liceum.  Zajęcia lekcyjne będą prowadzone przez nauczycieli egzaminatorów maturalnych. Planowane są też dodatkowe konsultacje dla uczniów w celu odpowiedniego przygotowania do zdania egzaminu maturalnego. Chcemy indywidualizować proces nauki każdego z uczniów, gdyż bardzo często młody człowiek ma trudności w pogodzeniu nauki z uprawianiem sportu i ze sportu rezygnuje. Dla uczniów dojeżdżających istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia  w bursie szkolnej przy ul. Radomskiej 72. Partnerem SLO w zakresie szkolenia sportowego i edukacji szkolnej będzie klub piłkarski WISŁA Kraków. Partnerstwo z czołowym klubem ekstraklasy to możliwość wspólnych wyjazdów na obozy sportowe, mecze piłkarskie  i treningi. Za pośrednictwem T.S. Wisła Kraków planujemy nawiązanie współpracy  z uczelniami krakowskimi, by przyszli absolwenci SLO mieli możliwość dalszego kształcenia się np. na kierunkach związanych ze sportem i nie tylko. Nie wszyscy absolwenci będą zawodowo grać w piłkę nożną, ale mogą znakomicie się realizować życiowo wokół sportu zostając np. menagerem sportu, trenerem, zajmując się odnową biologiczną lub pracując  w mediach sportowych. Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 15.05.2018r. i będzie trwała do 20 czerwca 2018 r.