BRANŻOWA  SZKOŁA  II  STOPNIA
w Zespole Szkół Zawodowych  NR 3

Startujemy od 01.09.2020 roku

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń może  rozpocząć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia (2 lata). Następnie zdobyć tytuł technika i zdać egzamin maturalny. Tytuł technika uzyskuje uczeń który zdała egzamin zawodowy i ukończył szkołę. Matura nie jest wymagana. Branżowa Szkoła II Stopnia to możliwość wyboru nauki w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Co jest argumentem dla osób, które chcą się szybko usamodzielnić, podjąć pracę i zarabiać własne pieniądze.

Uczniowie szkół branżowych zdają jednakowe egzaminy zawodowe, otrzymują takie same świadectwa zawodowe i maturalne, jak uczniowie technikum.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące (j. polski, j. obcy, matematykę, informatykę i wiedzę o społeczeństwie). Oraz przedmioty zawodowe teoretyczne nauczane w szkole i praktyki zawodowe (organizuje szkoła w firmach i instytucjach kształcenia zawodowego).

Od 01.09.2020 rozpoczynamy naukę w zawodach:

  1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
  2. Technik pojazdów samochodowych
  3. Technik transportu drogowego
  4. Technik usług fryzjerskich
  5. Technik elektryk
  6. Technik mechanik
  7. Technik żywienia i usług gastronomicznych