Realizowane projekty

Projekt akredytowany – nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205453

Kolejny projekt mobilności uczniów i nauczycieli realizowany w ramach uzyskanej akredytacji na lata 2022-2027.

Projekt akredytowany – nr 2023 – 1 – PL01 –KA121 – VET – 000122034

Drugi projekt mobilności uczniów i nauczycieli realizowany jest ramach uzyskanej akredytacji na lata 2022-2027

Projekt akredytowany  – nr 2022 – 1 – PL01 –KA121 – VET – 000065861

Nowość! Pierwszy projekt mobilności uczniów i nauczycieli realizowany jest ramach uzyskanej akredytacji na lata 2022-2027

Innowacyjne Horyzonty Edukacji”

Projekt „Innowacyjne Horyzonty Edukacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

„Współczesny nauczyciel w_poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych”

Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej.

„Staże zagraniczne uczniów – szansą na bezpieczną przyszłość

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ KA122 VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 we współpracy z Akademią przedsiębiorczości w Starachowicach.

„Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”

BIULETYN -Portugalia 2019  „Krok po..1”-12.04.2019     JOB SHADOWING      PORTUGALIA 2018     PORTUGALIA 2019   HANNOVER 2021

Wartość projektu – 608 460, 04 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

„Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach”

O wartości 478 256,24 zł Praktyki zagraniczne dla uczniów w zawodzie kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii.  ( łącznie 64  uczniów + opiekunowie). Projekt zrealizowany w latach 2015-17.

„Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach”

Projekt o wartości  113 356,00 euro W ramach projektu planowane są wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki do Niemiec, Hiszpanii   i Portugalii ( łącznie 64  uczniów + opiekunowie). Projekt realizowany  od 01.08.2016  do 31.07.2018

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 we współpracy z Akademią przedsiębiorczości w Starachowicach. Oś priorytetowa RPSW 08.00.00. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie RPSW 08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia CKZiU.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020