Dokumenty szkolne

Inne dokumenty:

Wykaz podręczników  2023/2024 Sportowe Liceum Ogólnokształcące klasa 1 i 2

Wykaz podręczników  2023/2024 Branżowa Szkoła I Stopnia

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie diagnoz potrzeb edukacyjnych

Diagnoza potrzeb edukacyjnych Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSZ nr 3 

Diagnoza potrzeb edukacyjnych Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w ZSZ nr 3 

Harmonogram konsultacji dla uczniów i ich rodziców (opiekunów)

Godziny pracy pedagoga specjalnego i psychologa

Wykaz podręczników  – Sportowe LO 2022/2023

Wykaz podręczników  – Branżowa Szkoła I stopnia przedmioty OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2022/23

Wykaz podręczników  – Branżowa Szkoła I stopnia przedmioty ZAWODOWE 2022/23

Kwestionariusz szczepienia COVID-19 (NIEPEŁNOLETNI)

Kwestionariusz szczepienia COVID-19 (DOROSŁY)

Wykaz podręczników  – przedm. ogólnokształcące 2021/2022 (aktualizacja)

Zajęcia wspomagające – deklaracje

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas zajęć hybrydowych

Wytyczne CKE, MEiN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Raport o stanie dostępności podmiotu Branżowa Szkoła I stopnia

Raport o stanie dostępności podmiotu Branżowa Szkoła II stopnia 

Raport o stanie dostępności podmiotu Sportowe Liceum Ogólnokształcące

Wykaz podręczników – przedmioty ogólnokształcące

Wykaz podręczników – przedmioty zawodowe

Wykaz podręczników BS II st.

Raport o stanie dostępności podmiotu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Raport o stanie dostępności podmiotu ZSZ Nr 3

Klauzula Informacyjna – Monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna – Ochrona danych osobowych

Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia

Statut Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Program wychowawczo – profilaktyczny ZSZ nr 3 

Komisja Socjalna – wniosek

Komisja Socjalna – oświadczenie

Komisja Socjalna – dofinansowanie wypoczynku

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – wytyczne dotyczące wyliczenia dochodu

Zarządzenie dyrektora w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.