Dokumenty szkolne

Wzory podań o przyjęcie do szkół wchodzących w skład ZSZ Nr 3 w Starachowicach:

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (wniosek jeszcze nie dostępny)

Branżowa Szkoła II Stopnia

Sportowe Liceum Ogólnokształcące