Propozycje wyłonione w I Etapie konsultacji

w sprawie wyboru patrona  ZSZ NR 3 

 

Polscy Konstruktorzy i Wynalazcy

Tadeusz Tański

Stefan Żeromski