„Współczesny nauczyciel – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych”

Informacje o projekcie

Wyjazd na Maltę I grupy nauczycieli

Wyjazd na Maltę II grupy nauczycieli

Wyjazd na Maltę III grupy nauczycieli