Rekrutacja do czteroletniego Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

Pełny tekst Regulaminu Rekrutacji POBIERZ JAKO pdf

REKRUTACJA

do SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  w Zespole Szkół Zawodowych nr 3

w Starachowicach

na rok szkolny 2022/2023

Informacja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno– Kwalifikacyjnej


UWAGA: Test sprawnościowy kandydatów do Sportowego LO odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 na boisku oraz w hali sportowej szkoły (ul. Szkolna 10)

Rekrutacja  rozpoczyna się 16.05.2022 r.

Niżej wymienione dokumenty kandydaci składają wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ulicy Szkolnej 10 w Starachowicach w godzinach od 8.00 do 14.00 :

 1. Podanie + 3 zdjęcia + numer  PESEL.
 2. Kartę zdrowia.
 3. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu / kopie ponumerowane i potwierdzone przez dyrektora /     

*

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji od 16 maja do 31 maja 2022 r.
 1. Złożenie przez kandydatów wniosku przyjęcia do szkoły branżowej od 16 do 31 maja 2022r.
 2. Doręczanie przez kandydatów do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył kandydat od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.
 3. Weryfikacja osiągnięć kandydatów do 15 lipca 2022 r.
 4. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 21 lipca 2022 r.
 5. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej I termin do 21 czerwca 2022 r., II termin do 8 lipca 2022 r.
 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Starachowicach przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 22 do 29 lipca 2022 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 r
 8. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc 1 sierpnia 2022 r
 9. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej od 2 sierpnia do 23 sierpnia 2022 r.

*

Wszelkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 41 274 72 52)

Pełny tekst Regulaminu Rekrutacji POBIERZ JAKO pdf