Rekrutacja do czteroletniego Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

Pełny tekst Regulaminu Rekrutacji POBIERZ JAKO pdf

REKRUTACJA

do SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  w Zespole Szkół Zawodowych nr 3

w Starachowicach

na rok szkolny 2023/2024

Informacja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno– Kwalifikacyjnej


Rekrutacja  rozpoczyna się 15.05.2023 r.

Niżej wymienione dokumenty kandydaci składają wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ulicy Szkolnej 10 w Starachowicach w godzinach od 8.00 do 14.00 :

 1. Podanie + 3 zdjęcia + numer  PESEL.
 2. Kartę zdrowia.
 3. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu / kopie ponumerowane i potwierdzone przez dyrektora /     

*

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji od 15 maja do 31 maja 2023 r.
 2. Złożenie przez kandydatów wniosku przyjęcia do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego od 16 do 31 maja 2023 r.
 3. Doręczanie przez kandydatów do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył kandydat od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.
 4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych o oświadczeniach do 12 lipca 2023 r.
 5. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowane  przez starostę wskazanego w oświadczeniu do 19 lipca 2023 r.
 6. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 20 lipca 2023 r.
 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 do 27 lipca 2023 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 lipca 2023 r.
 1. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc  28 lipca 2023 r.
 2. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej od 31 lipca do 24 sierpnia 2023 r.

W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich kandydat nie może podjąć nauki w szkole.

Kształcenie w szkole zostanie rozpoczęte, jeżeli będzie chętnych 20 uczniów.

*

Wszelkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 41 274 72 52)

Pełny tekst Regulaminu Rekrutacji POBIERZ JAKO pdf