Wykaz zawodów

Zawody w których kształcimy

W roku szkolnym 2020/21 Branżowa Szkoła I Stopnia w ZSZ nr 3 dokonuje naboru w następujących zawodach:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Ośrodek szkolenia i wychowania OHP
Centrum Kształcenia praktycznego

PODSTAWA PROGRAMOWA

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Ośrodek szkolenia i wychowania OHP
AUTO-Marcin, VEKTO, AUTO-MIX, MAN, Gaz-Serwis, Mobil-Center, Auto-Tech

PODSTAWA PROGRAMOWA

Operator obrabiarek skrawających

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
PPUH Perfopol, ZPUH ELRUZ, STARPOL II

PODSTAWA PROGRAMOWA

Kucharz

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Ośrodek szkolenia i wychowania OHP
Restauracje: Senator, Zodiak

PODSTAWA PROGRAMOWA

Elektromechanik pojazdów samochodowych

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Nauka w klasie partonackiej MAN

PODSTAWA PROGRAMOWA

Fryzjer

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Ośrodek szkolenia i wychowania OHP
Prywatne salony fryzjerskie

PODSTAWA PROGRAMOWA

Cukiernik

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Zakłady Cukierniczo-Piekarnicze:
Mierzwa, Szmalec, Krawczyk, Cukiernia HEKA

PODSTAWA PROGRAMOWA

Kierowca mechanik

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Umowa o pracę z Ośrodkiem szkolenia i wychowania OHP, praktyki w firmach transportowych

PODSTAWA PROGRAMOWA

Elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Możliwość wynagrodzenia za praktykę !!!

Miejsce praktyk:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
lub zakłady pracy

PODSTAWA PROGRAMOWA

Ponadto kształcimy w zawodach

Elektromechanik

PODSTAWA PROGRAMOWA

Blacharz samochodowy

PODSTAWA PROGRAMOWA

Murarz-tynkarz

PODSTAWA PROGRAMOWA

Mechatronik

PODSTAWA PROGRAMOWA

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

PODSTAWA PROGRAMOWA

Ślusarz

PODSTAWA PROGRAMOWA

Sprzedawca

PODSTAWA PROGRAMOWA

Monter sieci i instalacji sanitarnych

PODSTAWA PROGRAMOWA

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

PODSTAWA PROGRAMOWA

Przetwórca mięsa

PODSTAWA PROGRAMOWA

Piekarz

PODSTAWA PROGRAMOWA

Stolarz

PODSTAWA PROGRAMOWA

Krawiec

PODSTAWA PROGRAMOWA