Projekt „Innowacyjne Horyzonty Edukacji”

Projekt „Innowacyjne Horyzonty Edukacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka
jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

CZYTAJ