Zmiany w bibliotece szkolnej

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicachw ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymała15 000,00 zł na zakup książek, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji ; 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 289 książek,128 lektur szkolnych zgodnych z nową podstawą programową oraz 6 audiobooków. Zakupione zostały  również  nowe elementy wyposażenia: regały, biurko, stoliki dla uczniów , komoda. Biblioteka zyskała na atrakcyjności, zachwyca nowoczesnym , przytulnym wnętrzem.

Poza zakupem książek i wyposażenia,  szkoła podjęła działania promując czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie tych działań.

W ramach NPRCZ zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Za pan brat z Marią Konopnicką”- patronką roku 2022.Do projektu włączyli się wszyscy wychowawcy wraz z uczniami.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

– konkurs plastyczny na plakat inspirowany nowelami Marii Konopnickiej

– przygotowanie inscenizacji bajki „Na jagody” M.Konopnickiej

– uroczysta akademia poświęcona Marii Konopnickiej  z udziałem słuchaczy

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

– całoroczna wystawa o życiu i działalności Marii Konopnickiej.

Serdecznie zapraszam nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów do korzystania z biblioteki oraz jej zbiorów.

Koordynator projektu

Renata Cieślik nauczyciel – bibliotekarz.