Środki na termomodernizację szkoły

Serdecznie dziękujemy!

6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi na termomodernizację naszej szkoły oraz hali sportowej. Szkoła zyska nowe, nowoczesne oblicze na miarę Szkoły Zawodowej XXI wieku. Cieszymy się, że Starostwo Powiatowe w Starachowicach w  swojej Strategii Rozwoju Powiatu ma na uwadze dbałość o edukację oraz  stawia na rozwój infrastruktury Szkoły Zawodowej.

Serdecznie dziękujemy Panu Premierowy za przyznane środki, Panu Staroście za umożliwienie pozyskania dotacji, złożenie wniosku i współpracę, Starachowickim Samorządowcom za wsparcie oraz wydziałowi jednostki powiatu i ich pracownikom za zaangażowanie w pozyskanie funduszy.

Cała inwestycja planowana jest na kwotę ok. 8 mln zł., cieszy informacja, że jest możliwość pozyskania jeszcze dodatkowych środków na ten cel.

Bardzo dziękujemy!

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Zawodowych nr 3