Kurs prawo jazdy dla uczniów

Uczniowie klas II i III kształcący się w zawodach kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych mogą bezpłatnie ukończyć kurs prawo jazdy. Warunkiem jest ukończenie 18 lat do 01.05.2021 roku. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do Pana Mariusza Majewskiego. Rozpoczęcie kursu luty 2021 roku.