Uczniowie klasy patronackiej MAN zdali egzamin

W dniach 13, 19 i 20 listopada 2020 r. odbył się kolejny egzamin Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej AHK.

Do egzaminu przystąpiło 15 uczniów klasy patronackiej firmy MAN Truck & Bus Company, w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Egzamin pisemny odbył się 13 listopada 2020 r . w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Uczniowie klasy 3bep zostali podzieleni na trzy czteroosobowe grupy i jedną trzyosobową. Każda z grup pisała egzamin w innej sali lekcyjnej.  Każdy z zespołów był nadzorowany przez członka komisji egzaminacyjnej. Pisemna część składała się z trzech segmentów i trwała 120 minut. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami zamkniętymi, otwartymi oraz projektowymi, dotyczącymi technik pojazdów użytkowych. 19 i 20 listopada w siedzibie firmy MAN odbył się egzamin praktyczny, na którym uczniowie mieli do wykonania trzy różne zadania. Na każde zadanie przeznaczony był czas 60 minut. W tym czasie należało dokładnie wykonać zaplanowane czynności, opisać je oraz odpowiedzieć na pytania egzaminatora. Każdy musiał zmierzyć się z checklistą Q, czyli listą sprawdzającą (kontrolną) oceniającą poprawność montażu elementów i urządzeń oraz ich działania, znajdujących się w autobusie przygotowywanym dla klienta. Pozostałe dwa zadania były dobierane losowo.

Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwała komisja w składzie: przedstawiciele AHK panie Aleksandra Łojewska oraz Joanna Wierzbicka – Grajek, opiekun klas patronackich w firmie MAN pan Andrzej Zielonka, pani Aneta Lange – Szydłowska kierownik działu kształcenia i rozwoju MAN Bus Sp. z o.o. oraz nauczyciel ZSZ nr 3 pani Elżbieta Ochała.

Cała grupa przystępująca do egzaminu wykazała się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, co zaowocowało pozytywnymi wynikami egzaminu. Gratulujemy!