Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych

Od piątku 26 września uczniowie czterech klas pierwszych są pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. Podczas uroczystości ślubowali m.in. przestrzegać obowiązujących zasad, godnie reprezentować szkołę, wywiązywać się z obowiązków. Otuchy pierwszakom dodały ciepłe słowa Pani dyrektor Doroty Lenart, która zapewniła o wszelkiej pomocy ze strony nauczycieli w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich pasji. Na uroczystości ślubowania byli obecni zaproszeni goście: Małgorzata Urban dyrektor CKZ oraz Agnieszka Kuś kierownik OSiW OHP.