„Staże zagraniczne uczniów – szansą na bezpieczną przyszłość”

„Staże zagraniczne uczniów – szansą na bezpieczną przyszłość

Projekt realizowany jest w ramach  programu Erasmus+ KA122 VET  –  Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cele projektu:

  1. doskonalenie, aktualizowanie, pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych związanych z wykonywanym zawodem umożliwiających osiągnięcie mistrzostwa i lepszej pozycji społecznej przez uczniów,
  2. wyrównywanie szans wszystkich uczniów niezależnie od potencjału intelektualnego i innych uwarunkowań,
  3. rozwój osobisty, pokonywanie barier językowych i geograficznych, wzmacnianie tożsamości europejskiej uczniów oraz wzrost kompetencji społecznych każdego uczestnika projektu, ucznia Zespołu Szkół Zawodowych 3.

Działania:

W ramach projektu uczniowie uczący się w zawodach:

kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik i  operator obrabiarek skrawających będą uczestniczyć w :

  • dwutygodniowym stażu zawodowym w Niemczech ( Drezno ) – 15 uczniów,
  • dwutygodniowym stażu zagranicznym w Portugalii (Póvoa de Varzim ) – 15 uczniów.

Okres realizacji: 01.10. 2021 – 31.12.2022

Wartość projektu: 60 269.00 euro