Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół – tryb pełny stacjonarny oraz list do rodziców i opiekunów

W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” z osobą zakażoną na COVID-19 zaktualizowano

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Oprócz tego Minister Edukacji i Nauki skierował list dotyczący COVID-19  do rodziców i opiekunów uczniów.