Kształcimy Specjalistów – Rozwój Edukacji Zawodowej dla Starachowic II Edycja

9 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 odbyło się Forum Współpracy i Dni Kariery. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach projektu „ Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II Edycja”. Liderem projektu jest Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. a partnerami: Powiat Starachowice oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Podczas Forum Pan Prezes Michał Zatorski z AP przedstawił cele projektu oraz realizowane wszystkie działania, takie jak szkolenia dla nauczycieli zawodu oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, a także przedstawiła wartość doposażenia szkoły w ramach działań projektowych.
Pnia Dyrektor Dorota Lenart podziękowała Liderowi, za to że szkoła może być jedną z trzech w powiecie Starachowickim, która bierze udział w projekcie. Mówiła o działaniach które są niezwykle ważne, a kierowane są zarówno do nauczycieli jak i młodzieży ZSZ nr 3. Zapewniła, że wiedza oraz umiejętności zdobyte przez grupę docelową projektu przyniesie wymierne korzyści. Nauczyciele zdobyta wiedzą wykorzystają w prowadzenie zajęć i przekażą młodzieży, a u uczniowie zdobyte kompetencje, umiejętności i kwalifikacje wykorzystają pod potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Na Forum zostali zaproszeni wspaniali goście z Politechniki Świętokrzyskiej, promując edukację zawodową. Młodzież zapoznała się kierunkami kształcenia, ale również wysłuchała wykładu na temat zmieniającego się rynki pracy i szybkich zmian w technologii. Niezwykle ciekawy dla młodzieży okazał się wykład na temat łazików marsjańskich i rywalizacji w konkursach organizowanych na całym świecie oraz osiągnięciach łazika, który został zaprojektowany i wykonany przez pasjonatów robotyki i kosmicznych technologii na PŚK. Niezwykłą atrakcją dla młodzieży była możliwość sterowania łazikiem marsjańskim oraz pokaz różnych czynności, które wykonywał.

To był niezwykle interesujący dzień dla całej społeczności szkolnej.