Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

10 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania klas pierwszych.

Nasi młodsi koledzy i koleżanki od dziś są pełnoprawnymi uczniami ZSZ nr 3 w Starachowicach. Przedstawiciele klas w imieniu swoim i pozostałych uczniów ślubowali na sztandar szkoły, m.in że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia.

Pani dyrektor Dorota Lenart pogratulowała uczniom wyboru szkoły, zawodu, złożyła serdeczne życzenia, aby słowa wypowiedziane w czasie ślubowania na długo zostały w sercach i umysłach ślubujących. Serdeczne życzenia uczniom złożyła również Pani kierownik OSiW OHP Lucyna Prokop. Życzenia i słowa otuchy pierwszoklasiści usłyszeli też od przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego. W związku z tym, że ślubowanie odbyło się w przeddzień Święta Nieodległości na uroczystości nie zabrakło akcentu patriotycznego. Po uroczystości ślubowania Pani dyrektor zaprosiła uczniów do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej w związku z 103. rocznicą Odzyskania Niepodległości.

Przedstawiamy klasy pierwsze Branżowej Szkoły I stopnia. Klasa 1 a, w której uczniowie uczą się w zawodach kucharz oraz operator obrabiarek skrawających z wychowawcą Panią Agnieszką Tomczak, klasa 1 b -fryzjer i elektromechanik pojazdów samochodowych (klasa patronacka MAN Bus), wychowawcą klasy jest Pani Elżbieta Ochała. W klasie 1c uczniowie zdobywają zawód kierowcy mechanika i montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca klasy Pani Magdalena Domańska, Klasa 1d to przyszli mechanicy pojazdów samochodowych z wychowawcą Panią Agnieszką Mikos