Poniższa informacja dotyczy jedynie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia.

 • Z dniem 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość powrotu na zajęcia praktyczne w celu przygotowania się do egzaminu zawodowego. Zajęcia praktyczne w tej formie nie są obowiązkowe dla wszystkich, jedynie dla chętnych.
 • Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem praktyk (klasy 3: czwartki i piątki)
 • Uczniowie chcący uczestniczyć w zajęciach praktycznych muszą najpierw skontaktować się z miejscem gdzie odbywają praktyki (np. CKP, OHP, restauracja, salon fryzjerski itp.) w celu ustalenia godzin rozpoczęcia zajęć oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Przydatne telefony:

Dla odbywających praktykę w Centrum Kształcenia Praktycznego  (41 275 38 65 –sekretariat)

Dla odbywających praktykę w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP (41 274 85 06)

Pracownicy młodociani powinni najpierw skontaktować się telefonicznie ze swoim pracodawcą.

Pamiętaj !

 1. Otrzymujesz możliwość realizacji zajęć praktycznych.
 2. Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole / u pracodawcy oraz z harmonogramem zajęć praktycznych.
 3. Nie przychodź na zajęcia praktyczne, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i
 4. Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia praktyczne, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 5. Zabieraj do szkoły / pracodawcy własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będziesz mógł pożyczać ich od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły/do pracodawcy i od pracodawcy zachowuj dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyj ręce wodą z mydłem.
 8. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły / zakładu pracy.

.