Ślubowanie klas pierwszych

Uczniowie dziesięciu klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia 25 września 2019r. uroczyście złożyli ślubowanie i tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. Tegoroczną uroczystość poprowadziły Klaudia Wojciechowska i Magdalena Charemska. Reprezentanci klas ślubowali na sztandar szkoły m.in. że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować tradycje szkoły.

Ślubowanie było również okazją do wręczenia umów o pracę młodocianym pracownikom, uczniom klasy I a uczącym się w zawodzie operator obrabiarek skrawających, którzy odbywają praktykę w firmach współpracujących ze szkołą: Sigmatech, Perfopol i Starpol. Prezesi zakładów pracy wręczyli uroczyście uczniom umowy o pracę i upominki przydatne do nauki.

Po uroczystości ślubowania w ramach akcji „Sportowe Świętokrzyskie – Europejski Tydzień Sportu 2019” odbył się mecz w piłkę siatkową nauczyciele kontra uczniowie. Mecz dostarczył wszystkim wielu radosnych wrażeń i emocji.